ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletHistory
bulletFactory
bulletCoffee Plantation
dot
dot
bulletOther Equipment
dot
dot
dot
dot
bulletสภาคอกาแฟ
bulletจักรยาน
bulletSky View Air Plane
bulletTennis
bulletBoat
bulletTrekking
bulletPhotos
dot

dot
History

ด้วยความที่ชื่นชอบชีวิตกลางแจ้งมาตั้งแต่วัยเด็ก ทำให้ซึมซับในวิถีที่สงบและเรียบง่ายโดยเฉพาะในบั้นปลายของชีวิต เมื่อถึงคราวต้องปลีกตัวเองจากสังคม มนุษย์เงินเดือนในเมืองกรุง และขณะเดียวกัน ทำอย่างไรหนอจะได้มีส่วนตอบแทนให้กับสังคมให้กับบ้านเมืองเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้ทำได้บ้าง

  

และแล้วก็ได้ไปอยู่กับชาวบ้านบนดอยสมใจปรารถนา ที่ไร่ของเรามี ความสูงกว่า 3,000 ฟุตจากระดับน้ำทะเล อุณหภูมิเฉลี่ย  18 องศาเซลเซียส  อากาศดีมากไม่เคยมีฤดูร้อนเลย  อยู่ในท้องที่ อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านที่นี่ปลูกพืชเมืองหนาว พืชหมุนเวียน รวมทั้งกาแฟอราบิก้าพันธุ์ดีไม่แพ้แหล่งใดๆในโลก แต่น่าเสียดายที่พวกเขายังขาดความรู้  ในเรื่องเทคนิคการปลูกและการตลาดที่ดี  ที่สำคัญคือปลูกแล้วขายไม่ได้ราคา  ทำให้หมดกำลังใจที่่จะปลูกกาแฟเพื่อยึดเป็นอาชีพ

พวกเราจึงเห็นว่าการทำไร่กาแฟของพวกเราน่าจะเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านแถบใกล้เคียง ได้มีโอกาส สร้างแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างตลาด โดยเรายินดีช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้ ดูเหมือนว่าชาวบ้านก็เกิดกำลังใจที่จะปลูกกาแฟตามอย่างพวกเรา โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาเห็นว่า มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งขายอยู่ใกล้ๆตัว
ข้อดีของการปลูกกาแฟคือ เราไม่ต้องตัดต้นไม้ กาแฟชอบอาศัยร่มเงาของต้นไม้อื่น จึงเป็นการช่วยอนุรักษ์ต้นน้ำได้อีกทางหนึ่งด้วย 
จนถึงวันนี้ เรามีโอกาสที่จะมีกาแฟออกสู่ตลาด เป็นกาแฟสดจากไร่ Highland Koffee และจากไร่ของเกษตรกรชาวบ้านในบริเวณรอบๆไร่ของเรา ซึ่งเราเป็นผู้ดูแลกระบวนการผลิตตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว การตาก การเก็บรักษาที่อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมไปจนถึงการคั่วทุกขั้นตอน ด้วยประสบการณ์การทำงานกับบริษัทที่ผลิตกาแฟชั้นนำของโลกเกือบ 15ปี จึงทำให้เราตะหนักและเห็นความสำคัญในการที่จะต้องใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการผลิตกาแฟเพื่อให้ได้คุณภาพ สำหรับคนที่รักการดื่มกาแฟอย่างแท้จริง
ขอให้ท่านได้ภูมิใจว่า ในทุกแก้วกาแฟที่ท่านดื่มท่านได้มีส่วนในการสนับสนุนส่งเสริมชาวบ้านเกษตรกรบนดอยสูงให้ได้รับโอกาสเป็นผู้ผลิตกาแฟที่ดีมีคุณภาพออกสู่ตลาดทั้งเมืองไทยและสู่ตลาดโลก

จากจุดนี้ความคิดเรื่องไร่กาแฟบนดอย จึงเริ่มขึ้นเมื่อหลายปี อันที่จริงคงเนื่องจากความที่เคยได้มีส่วนเล็กๆในการจัดการประชุมผู้ผลิตกาแฟโลกที่ประเทศเวียดนาม  เมื่อหลายปีก่อน  ครั้งที่ยังทำงานอยู่ที่นั่น  ทำให้เห็นโอกาสจากความต้องการกาแฟในตลาดโลก

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ไฮแลนด์ คอฟฟี่ จำกัด
โรงงาน:  เลขที่ 97 หมู่ 3 ถนนแม่มาลัย-ปาย กม.27.5 บ้านผาเด็ง ตำบล:  ป่าแป๋ อำเภอ : แม่แตง
จังหวัด : เชียงใหม่     รหัสไปรษณีย์ : 50150
     มือถือ :  089-8152416, 081-8046065
อีเมล : highlandkoffee@hotmail.com
เว็บไซต์ : Highland-koffee.com