History

ด้วยความที่ชื่นชอบชีวิตกลางแจ้งมาตั้งแต่วัยเด็ก ทำให้ซึมซับในวิถีที่สงบและเรียบง่ายโดยเฉพาะในบั้นปลายของชีวิต เมื่อถึงคราวต้องปลีกตัวเองจากสังคม มนุษย์เงินเดือนในเมืองกรุง และขณะเดียวกัน ทำอย่างไรหนอจะได้มีส่วนตอบแทนให้กับสังคมให้กับบ้านเมืองเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้ทำได้บ้าง

 

และแล้วก็ได้ไปอยู่กับชาวบ้านบนดอยสมใจปรารถนา ที่ไร่ของเรามี ความสูงกว่า 3,000 ฟุตจากระดับน้ำทะเล อุณหภูมิเฉลี่ย  18 องศาเซลเซียส  อากาศดีมากไม่เคยมีฤดูร้อนเลย  อยู่ในท้องที่ อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านที่นี่ปลูกพืชเมืองหนาว พืชหมุนเวียน รวมทั้งกาแฟอราบิก้าพันธุ์ดีไม่แพ้แหล่งใดๆในโลก แต่น่าเสียดายที่พวกเขายังขาดความรู้  ในเรื่องเทคนิคการปลูกและการตลาดที่ดี  ที่สำคัญคือปลูกแล้วขายไม่ได้ราคา  ทำให้หมดกำลังใจที่่จะปลูกกาแฟเพื่อยึดเป็นอาชีพ

 

พวกเราจึงเห็นว่าการทำไร่กาแฟของพวกเราน่าจะเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านแถบใกล้เคียง ได้มีโอกาส สร้างแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างตลาด โดยเรายินดีช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้ ดูเหมือนว่าชาวบ้านก็เกิดกำลังใจที่จะปลูกกาแฟตามอย่างพวกเรา โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาเห็นว่า มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งขายอยู่ใกล้ๆตัว

 

ข้อดีของการปลูกกาแฟคือ เราไม่ต้องตัดต้นไม้ กาแฟชอบอาศัยร่มเงาของต้นไม้อื่น จึงเป็นการช่วยอนุรักษ์ต้นน้ำได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 

จนถึงวันนี้ เรามีโอกาสที่จะมีกาแฟออกสู่ตลาด เป็นกาแฟสดจากไร่ Highland Koffee และจากไร่ของเกษตรกรชาวบ้านในบริเวณรอบๆไร่ของเรา ซึ่งเราเป็นผู้ดูแลกระบวนการผลิตตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว การตาก การเก็บรักษาที่อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมไปจนถึงการคั่วทุกขั้นตอน ด้วยประสบการณ์การทำงานกับบริษัทที่ผลิตกาแฟชั้นนำของโลกเกือบ 15ปี จึงทำให้เราตะหนักและเห็นความสำคัญในการที่จะต้องใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการผลิตกาแฟเพื่อให้ได้คุณภาพ สำหรับคนที่รักการดื่มกาแฟอย่างแท้จริง

 

ขอให้ท่านได้ภูมิใจว่า ในทุกแก้วกาแฟที่ท่านดื่มท่านได้มีส่วนในการสนับสนุนส่งเสริมชาวบ้านเกษตรกรบนดอยสูงให้ได้รับโอกาสเป็นผู้ผลิตกาแฟที่ดีมีคุณภาพออกสู่ตลาดทั้งเมืองไทยและสู่ตลาดโลก

 

จากจุดนี้ความคิดเรื่องไร่กาแฟบนดอย จึงเริ่มขึ้นเมื่อหลายปี อันที่จริงคงเนื่องจากความที่เคยได้มีส่วนเล็กๆในการจัดการประชุมผู้ผลิตกาแฟโลกที่ประเทศเวียดนาม  เมื่อหลายปีก่อน  ครั้งที่ยังทำงานอยู่ที่นั่น  ทำให้เห็นโอกาสจากความต้องการกาแฟในตลาดโลก